Baza leków i środków ochrony zdrowia

Wejście do serwisu OSOZ

Powrót do serwisu BLOZ
BLOZ
Wyślij zapytanie
Limfocept tabl.powl. 0,5 g
 
Kod BLOZ: 8640511
Nazwa handl.: Limfocept
Nazwa międz.: Mycophenolas mofetil
Podmiot odp.: SERVICE-PHARMA SP. Z O.O. POLSKA
Wytwórcy:
GEDEON RICHTER PLC., WĘGRY
ACCORD HEALTHCARE LTD, WIELKA BRYTANIA
Postać: tabl.powl.
Opak. handl. 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)
Dawka: 0,5 g
Cena urz.[zł]: 206.84 Limit [zł]: 206.84
UPRAWNIENIA I ODPŁATNOŚCI
Uprawnienie Recepta Odpłatność Zapł. pac. [zł]
Ubezpieczony (Leczenie ogólne) Recepta biała (Rp) 100% 206.84
Choroba przewlekła (Steroidozależny i cyklosporynozależ.zesp.) Recepta biała (Rp) Ryczałt 3.20
Choroba przewlekła (Nefropatia toczniowa - u dorosłych) Recepta biała (Rp) Ryczałt 3.20
Choroba przewlekła (Zapalenie naczyń - u dorosłych) Recepta biała (Rp) Ryczałt 3.20
Choroba przewlekła (Leczenie tocznia rumieniowatego układowego) Recepta biała (Rp) Ryczałt 3.20
Choroba przewlekła (Stan po przeszczepie kończyny, rogówki,...) Recepta biała (Rp) Ryczałt 3.20
Choroba przewlekła (Miastenia i zespoły miasteniczne) Recepta biała (Rp) Ryczałt 3.20
Choroba przewlekła (Neuropatie zapalne) Recepta biała (Rp) Ryczałt 3.20
Choroba przewlekła (Miopatie zapalne) Recepta biała (Rp) Ryczałt 3.20
Choroba przewlekła (Choroby autoimmunizacyjne u osób z nied...) Recepta biała (Rp) Ryczałt 3.20
Choroba przewlekła (Cytopenie w przeb.autoimmunizacyj.........) Recepta biała (Rp) Ryczałt 3.20
STATUS PRODUKTU OPIS PRODUKTU

RODZAJ I

Gotowy

Lek

RODZAJ II

Lek w Polsce

DZIAŁANIA

Wewnętrzne

PODAWANIE I

Doustnie

REFUNDACJA

A1

DYSTRYBUCJA

Apteki szpitalne

Apteki otwarte

OSTRZEŻENIA

Silnie działający (B)

WYDAWANIE

Na receptę Rp

WYKAZ

Choroby przewlekłe

UWPL/Biuletyn

REJESTRACJA

Decyzja o dopuszczeniu (leki)

CENA

Urzędowa wykaz A

Limitowane

 
UWAGA
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu, gdyż każdy produkt niewłaściwie stosowany zagraża życiu lub zdrowiu.
Więcej informacji o produkcie

Ta cześć serwisu przeznaczona jest wyłącznie dla osób zawodowo związanych z medycyną lub farmacją.

Wyślij zapytanie do operatora serwisu BLOZ