Baza leków i środków ochrony zdrowia

Wejście do serwisu OSOZ

Powrót do serwisu BLOZ
BLOZ
Wyślij zapytanie
Flegamina o sm. truskawkowym syrop 2 mg/5ml
Kod BLOZ: 6350601
Nazwa handl.: Flegamina o sm. truskawkowym
Nazwa międz.: Bromhexinum
Podmiot odp.: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O. POLSKA
Wytwórcy:
PLIVA KRAKÓW Z.F. S.A., POLSKA
Postać: syrop
Opak. handl. 120 ml
Dawka: 2 mg/5ml
Cena urz.[zł]: - Limit [zł]: -
UPRAWNIENIA I ODPŁATNOŚCI
Uprawnienie Recepta Odpłatność Zapł. pac. [zł]
Ubezpieczony (Leczenie ogólne) Recepta biała (Rp) 100% -
Ubezpieczony (Leczenie ogólne) Odręczna 100% -
STATUS PRODUKTU OPIS PRODUKTU

RODZAJ I

Gotowy

Lek

RODZAJ II

Lek w Polsce

DZIAŁANIA

Wewnętrzne

PODAWANIE I

Doustnie

DYSTRYBUCJA

Apteki szpitalne

Apteki otwarte

Punkty apteczne

OSTRZEŻENIA

Silnie działający (B)

WYDAWANIE

OTC

WYKAZ

UWPL/Biuletyn

REJESTRACJA

Decyzja o dopuszczeniu (leki)

CENA

Umowna

 
UWAGA
Opis produktu ma charakter informacyjny, przed zastosowaniem należy zapoznać się z oryginalną ulotką lub charakterystyką produktu, gdyż każdy produkt niewłaściwie stosowany zagraża życiu lub zdrowiu.

Ulotka dla pacjenta
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby
jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek FLEGAMINA o smaku truskawkowym
ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
- Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
FLEGAMINA o smaku truskawkowym
Bromhexini hydrochloridum
2 mg/5ml, syrop
Skład
5 ml (1 łyżka miarowa) syropu zawiera jako substancję czynną 2 mg bromoheksyny chlorowodorku
oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, glukozę, metylu parahydroksybenzoesan,
aromat truskawkowy, koszenilę w postaci 7,5% roztworu barwnika, wodę oczyszczoną.
Opakowanie
Butelka zawierająca 120 ml lub 200 ml syropu, umieszczona wraz z łyżką miarową w tekturowym
pudełku.
Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00
Wytwórca
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek FLEGAMINA o smaku truskawkowym i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek FLEGAMINA o smaku truskawkowym
3. Jak stosować lek FLEGAMINA o smaku truskawkowym
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym
6. Inne informacje
1. Co to jest lek FLEGAMINA o smaku truskawkowym i w jakim celu się go stosuje
Syrop FLEGAMINA o smaku truskawkowym zawiera jako substancję czynną bromoheksyny
chlorowodorek, który jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg oddechowych. Lek
ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.
Wskazaniem do stosowania leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym są ostre i przewlekłe choroby
dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.
2. Zanim zastosuje się lek FLEGAMINA o smaku truskawkowym
1
Nie należy stosować leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym:
· jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub którąkolwiek z
substancji pomocniczych leku.
Zachować szczególną ostrożność stosując lek FLEGAMINA o smaku truskawkowym:
W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, bromoheksynę
należy zażywać jednocześnie z zaleconymi przez lekarza antybiotykami i lekami rozszerzającymi
drogi oddechowe. Ważne jest prawidłowe nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy występuje gorączka.
Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia
odkrztuszanie.
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż
może on nasilać jej objawy.
Należy również zachować ostrożność u pacjentów, w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby
lub nerek.
Stosowanie leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym z jedzeniem i piciem:
Lek należy stosować po posiłku.
Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku w pierwszych trzech miesiącach ciąży.
W pozostałym okresie ciąży lek można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza
korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym:
Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe
reakcje typu późnego).
Lek zawiera glukozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Stosowanie innych leków:
Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż
powodują one suchość błon śluzowych.
Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę i jej
pochodne), gdyż mogą one osłabić odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach
oddechowych.
Lek może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Jednoczesne stosowanie leku z antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną,
amoksycyliną, doksycyliną) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.
3. Jak stosować lek FLEGAMINA o smaku truskawkowym
Lek FLEGAMINA o smaku truskawkowym należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi
w ulotce.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek do stosowania doustnego.
Zwykle lek stosuje się następująco:
Wiek
Dawka syropu
FLEGAMINA o smaku truskawkowym
Dzieci od 6. miesiąca życia do 12. miesiąca życia - 2,5 ml (½ łyżki miarowej) 2 do 3 razy na dobę, Dawka bromoheksyny:1 mg 2 do 3 razy na dobę
Dzieci w wieku od 1 do 2 lat - 5 ml (1 łyżka miarowa) 2 razy na dobę, Dawka bromoheksyny: 2 mg 2 razy na dobę
Dzieci w wieku od 2 do 6 lat - 10 ml (2 łyżki miarowe) 2 razy na dobę, Dawka bromoheksyny: 4 mg 2 razy na dobę
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat - 10 ml (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę, Dawka bromoheksyny: 4 mg 3 razy na dobę
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat - 20 ml (4 łyżki miarowe) 3 razy na dobę, Dawka bromoheksyny: 8 mg 3 razy na dobę
Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.
Nie zażywać leku bezpośrednio przed snem.
Syrop FLEGAMINA o smaku truskawkowym nie zawiera alkoholu.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zażycia większej dawki leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym niż zalecana:
Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania leku.
W przypadku przedawkowania należy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie konieczne, lekarz zaleci
wykonanie płukania żołądka i zastosuje leczenie objawowe.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
W przypadku pominięcia dawki leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym:
Lek należy zażyć najszybciej jak to możliwe. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy
zażyć ją o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek FLEGAMINA o smaku truskawkowym może powodować działania niepożądane.
Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha,
biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy oraz przemijające zwiększenie
aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w surowicy krwi. Sporadycznie mogą wystąpić
reakcje alergiczne, głównie wysypki skórne, świąd oraz ciężkie reakcje alergiczne jak: reakcje
anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca
obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie).
U niektórych osób w czasie stosowania leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym mogą wystąpić
inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce należy
poinformować o nich lekarza.
5. Przechowywanie leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.
Okres ważności po pierwszym użyciu: 28 dni.
Nie należy stosować leku FLEGAMINA o smaku truskawkowym po upływie terminu ważności
zamieszczonego na opakowaniu.
6. Inne informacje
-
Data opracowania ulotki:

Wyślij zapytanie do operatora serwisu BLOZ